அருட்பணி எட்வேட் சேவியர் SDB இறைபதம் அடைந்தார்

பல ஆண்டுகாலமாக பலெர்மோ சாந்த கியாறா ஆலயத்தில் எமது புலம்பெயர் தமிழர்களின் ஆன்மீகவளர்ச்சிக்காக உழைத்தவரும்> திருச்சி சலேசிய மாகாணத்தை சேர்ந்த அருட்பணி. எட்வேட் சேவியர் . அடிகளார் 13.02. 2017அன்று இலங்கை கொட்டதெனியாவ சலேசிய இல்லத்தில் காலமானார். இவர் பிரிவால் துயருறும் உற்றார் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

இத்தாலி தமிழர்ஆன்மீகப்பணியகம் .

லூர்து அன்னையின் திருவிழா

இத்தாலியில் வாழ்கின்ற மாதகல், பருத்தித்துறை, பொயிட்டி ஆகிய பங்குகளைச்சார்ந்த இறைமக்கள் லூர்து அன்னையின் திருவிழாவை 11.02.2017 அன்று ஆன்மீகப்பணியகத்தில் சிறப்பித்தார்கள்.

   

   

Contact Info

Via Bari N° 44
90133 Palermo
Italy

+39 3894205524
+39 0915072322