தவக்காலச் சிறப்புத் தியானம்

18-03-2018 அன்று தவக்காலத்தின் மனமாற்றத்தை கருத்திற்கொண்டு ஆன்மீகப் பணியக தவக்காலக்குழுவினர் ஒருநாள்  தியா னத்தை சன் நிக்கோலோ ஆலயத்தில் ஒழுங்கு படுத்தியிருந்தனர். 

உரோமையிலிருந்து வருகை தந்த அருட் பணி. யஸ்ரின், அருட்பணி. சதீஸ் (கிளறே சியன்) ஆகியோர் நெறிப்படுத்தினர். காலை 8.30 மணிய ளவில் சிலுவைப்பாதையும், பின் நற்கருணை வழிபாடும், ஒப்புரவு அருட்சாதன நிகழ்வும் ~புலம் பெயர் வாழ்வில் குடும்பங்களில் இறை விசுவாசம்" என்ற கருப்பொருளில் கருத்தமர்வும், தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பக்தி  சபைகளுக்குமான தொடர் நற்கருணை சந்தி ப்பும் ஆராதனையும் மாலை 6 மணி வரை நடைபெற்றது.

 இவ்வேளையில் வருகை தந்திருந்த அதிகமான இறைமக்கள் ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தை பெற்றுக்கொண்டமை இறைவனின் அளவு கடந்த இரக்கத்தை வெளிக்காட்;;டியது. இறுதியாக கூட்டுத்திருப்பலியுடன் இனிதே நிறைவுற்றது. 

 

 

 

அருள்பணியாளர் இறைஇரக்கத்தின் சான்றாக விளங்க வேண்டும்

 

 

 

 

 

 

மார்ச்,09,2018. ஒப்புரவு அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றுபவர்கள், அதைப் பெறவருகின்ற விசுவாசிகளுக்கு, இறைஇரக்கத்தின் சான்றுகளாகவும், அவர்களுக்குச் செவிமடுப்பவர்களாகவும், அவர்களின் மனச்சான்று மற்றும் சுதந்திரத்தை எப்போதும் மதிப்பவர்களாகவும் இருக்குமாறு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், வருங்கால அருள்பணியாளர்கள் குழு ஒன்றிடம் கூறினார்.

திருப்பீட பாவமன்னிப்பு நிறுவனம் நடத்துகின்ற பயிற்சியில் பங்குபெறும் ஏறத்தாழ நானூறு, வருங்கால இளம் அருள்பணியாளர்களை, இவ்வெள்ளிக்கிழமையன்று திருப்பீடத்தில் சந்தித்து உரையாற்றிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், விசுவாசிகளுக்கு, குறிப்பாக, இளையோருக்கு ஒப்புரவு அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றும்போது, அவர்களுக்கு எவ்வாறு செவிமடுக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கினார்.

இவ்வாண்டில், நடைபெறவிருக்கும் இளையோர் பற்றிய உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தைக் கருத்தில்கொண்டு, ஒப்புரவு அருளடையாளத்திற்கும், இறையழைத்தலைத் தெளிவாகத்  தேர்ந்தெடுத்தலுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு பற்றி, இந்தப் பயிற்சி இடம்பெற்று வருவதைக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய திருத்தந்தை, இளைஞர்களாக இருக்கும் அருள்பணியாளர்கள், இந்த அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றும்போது, இளையோர் மத்தியில் இளையோராகவே இருக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

ஒப்புரவு அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றும் அருள்பணியாளர் இறைஇரக்கத்தின் ஊற்று அல்ல, மாறாக, அதை வெளிப்படுத்தும் கருவியாகவே எப்போதும் இருக்கின்றார் என்றும், அவர்கள், மனச்சான்றுகளின் தலைவர்களாக மாறும் ஆபத்து குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் கூறியத் திருத்தந்தை, தூய ஆவியாரின் குரலுக்குத் தாழ்மையுடன் செவிமடுக்கவும் கேட்டுக்கொண்டார்.

ஒப்புரவு அருளடையாளத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்வதற்குமுன்னர், அக்கேள்விகளை உற்றுக் கேட்க வேண்டுமெனவும் கூறியத் திருத்தந்தை, ஒப்புரவு அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றும் அருள்பணியாளர், எப்போதும் செவிமடுக்கும் மனிதராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

இந்த இரு கூறுகளின் வழியாக, ஒப்புரவு அருளடையாளம், இறையழைத்தலைத் தெளிவாகத் தேர்ந்தெடுத்தலுக்கு இட்டுச்செல்லும் மற்றும், விவேகமும் செபமும் நிறைந்த அருளடையாள உரையாடலுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் உரையாற்றிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அருள்பணியாளர், மருத்துவராகவும், நீதிபதியாகவும், மேய்ப்பராகவும், தந்தையாகவும், ஆசிரியராகவும், கற்பவராகவும் இருக்கின்றார், அதேநேரம், அருள்பணியாளர், குறிப்பாக, இளம் அருள்பணியாளர் சான்று பகர்பவராக இருக்கின்றார் என்று கூறினார்.

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வானொலி

திருத்தந்தை : ஒப்புரவு அருளடையாளத்தில் மன்னிப்பு மட்டுமே

   1

பிப்.27,2018. நம் வாழ்வை மாற்றுவதற்கு, அச்சுறுத்தாமல், இனிமையுடன் நம்மை அழைக்கும் ஆண்டவரின் மனநிலையை, ஒப்புரவு அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றுபவர் கொண்டிருக்குமாறு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாயன்று, கூறினார். 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், இச்செவ்வாய் காலையில் திருப்பலி நிறைவேற்றிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், உண்மையான மனமாற்றத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கும், இத்திருப்பலியின் முதல் வாசகமான இறைவாக்கினர் எசாயா நூல் பகுதியை மையப்படுத்தி மறையுரையாற்றினார்.

தவக்காலம், மனமாற்றத்திற்கும், கடவுளிடம் மிக நெருக்கமாகச் செல்வதற்கும் உதவுகின்றது, இதற்குத் தேவையான அருளுக்காக நாம் செபிக்க வேண்டும் என்றுரைத்த திருத்தந்தை, நம் வாழ்வை மாற்றியமைக்கவும், மனம் மாறி அவரை நோக்கி புதிய அடியை எடுத்து வைக்கவும், நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைப்பதில், ஆண்டவர் ஒருபோதும் தளர்வடைவதில்லை என்றும் கூறினார்.

சக்கேயு, மத்தேயு ஆகியோரிடம் செயல்பட்டதுபோலவே, நம் மனமாற்றத்திலும் ஆண்டவர் செயல்படுகிறார் என்றும், நம்மை அடிக்கவும், நம்மைத் தீர்ப்பிடவும் அவர் விரும்பமாட்டார் என்றும் கூறியத் திருத்தந்தை, ஆண்டவர் தம் வாழ்வை நமக்கு அளித்தார், இதுவே அவரின் நன்மைத்தனம் என்றும் மறையுரையாற்றினார்.

ஆண்டவரிடம் திறந்த இதயத்துடன் நாம் செல்வோம், அவர் நமக்காக எப்போதும் காத்திருக்கும் இறைத்தந்தை என்றும் கூறினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வானொலி

Contact Info

Via Bari N° 44
90133 Palermo
Italy

+39 3894205524
+39 0915072322